YA logo
Be a voice, not an echo! Youth Alliance - Krusevo
MK

YAK news

How to develop social enterprises - Ground Up

Posted on May 2022


Спремни и вредни го започнавме првиот семинар од #groundup проектот! Се спрема методологија за евалуација за екосистемот за развој на социјалните претприемништво! Ние социјалните претпријатија и младите ги гледаме во основата на развој на резилиентни градови! Очекувајте супер индикатори. 

     YAK ID Card

 Statute of YAK
Annual report 2016
Organizational structure
How to be our memberInstagram